GDPR en e-commerce: een vloek of een zegen?

DON 14:00 - 14:30

Lezingenzaal 3

Veiligheid en privacy zijn cruciaal voor het vertrouwen van een individu in een webshop. De nieuwe privacywetgeving (GDPR) beoogt het vertrouwen in e-commerce te verhogen en business te boosten. Klopt dit wel? Wat is er nodig om hieraan te voldoen? Cookies, consent, recht op inzage van gegevens, houdbaarheidstermijn, …

In godsnaam, hoe begin ik hieraan? Tijdens deze lezing worden de belangrijkste aandachtspunten voor een webshop toegelicht op gebied van bescherming van de persoonsgegevens, alsook een plan van aanpak om hieraan te voldoen.

  • Thema
    Big Data Expo

    Big Data Expo is een platform waar mensen en kennis samenkomen, verbonden door het thema big data. Maar wat houdt dat dan in, big data? Wanneer er gegevens verzameld worden in databases kunnen we deze analyseren en hieruit inzichten halen om zo te kunnen groeien, als werknemer maar zeker ook als bedrijf. We ‘weten’ door deze data immers wat werkt en waar onze aandacht naar uit moet gaan wanneer het gaat over bedrijfsvoering. Maar de hoeveelheid data groeit enorm snel, verandert continu en is vaak onsamenhangend en daarmee ongestructureerd. Hierdoor is er veel kennis en kunde nodig om deze grote hoeveelheid beschikbare data goed te begrijpen (binnen de juiste context). Kortom, big data vraagt om specialisten. De vraag is immers niet óf bedrijven inzichten uit big data zoud­en moeten halen, maar hóé ze het moeten aanpakken.