A hitchhikers guide to value creation with data and analytics, a case study from several projects

DON 11:15 - 11:45

Lezingenzaal 4

In this case study we will present several use cases on how data and analytics can generate value in organisations and the implementation process, including lessons learned. The focus will be both on technical and behavioral aspects during the transformation process. The purpose of the lecture is to provide participants insights on the journey towards value creation that can be applied instantly in their own journey.

This lecture is made possible by Tableau Software.

  • Thema
    Big Data Expo

    Big Data Expo is een platform waar mensen en kennis samenkomen, verbonden door het thema big data. Maar wat houdt dat dan in, big data? Wanneer er gegevens verzameld worden in databases kunnen we deze analyseren en hieruit inzichten halen om zo te kunnen groeien, als werknemer maar zeker ook als bedrijf. We ‘weten’ door deze data immers wat werkt en waar onze aandacht naar uit moet gaan wanneer het gaat over bedrijfsvoering. Maar de hoeveelheid data groeit enorm snel, verandert continu en is vaak onsamenhangend en daarmee ongestructureerd. Hierdoor is er veel kennis en kunde nodig om deze grote hoeveelheid beschikbare data goed te begrijpen (binnen de juiste context). Kortom, big data vraagt om specialisten. De vraag is immers niet óf bedrijven inzichten uit big data zoud­en moeten halen, maar hóé ze het moeten aanpakken.