Managing big data projects using traditional techniques is a recipe for disaster. How agile can help…

WOE 10:30 - 11:00

Lezingenzaal 3

You probably heard of agile and lean practices such as using a Kanban board, joining a daily standup or doing a two week sprint. But business agility doesn't come from following a set of prescribed methods step by step in a controlled and organised fashion. That's linear thinking. Instead, organisations should embrace uncertainty, and use agile as a tool to quickly validate ideas in the market place, and invest all their eggs in the one or two baskets that really matter. That's what exponential organisations do. In this talk, I will discuss agile techniques that can result in exponential improvements, particularly focused on big data projects. 

  • Thema
    Big Data Expo

    Big Data Expo is een platform waar mensen en kennis samenkomen, verbonden door het thema big data. Maar wat houdt dat dan in, big data? Wanneer er gegevens verzameld worden in databases kunnen we deze analyseren en hieruit inzichten halen om zo te kunnen groeien, als werknemer maar zeker ook als bedrijf. We ‘weten’ door deze data immers wat werkt en waar onze aandacht naar uit moet gaan wanneer het gaat over bedrijfsvoering. Maar de hoeveelheid data groeit enorm snel, verandert continu en is vaak onsamenhangend en daarmee ongestructureerd. Hierdoor is er veel kennis en kunde nodig om deze grote hoeveelheid beschikbare data goed te begrijpen (binnen de juiste context). Kortom, big data vraagt om specialisten. De vraag is immers niet óf bedrijven inzichten uit big data zoud­en moeten halen, maar hóé ze het moeten aanpakken.