Philippe De Backer

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Philippe De Backer

Philippe De Backer
Over Philippe De Backer

De Antwerpse Philippe De Backer (39) behaalde een doctoraat in de biotechnologie aan de Universiteit Gent en een MBA aan de Solvay Business School.

Voordat hij verkozen werd in het Europees Parlement, werkte Philippe als Technology Transfer Officer bij CRP-Santé en als analist bij Vesalius Biocapital (een in Luxemburg gevestigde venture capital firma gespecialiseerd in life sciences). Hij heeft ervaring in de valorisatie van IP ontwikkeld door openbare onderzoeksinstituten en de oprichting van beginnende ventures in de life sciences.

Philippe was van 2011-2016 lid van het Europees Parlement, waar hij zetelde in de Commissies ITRE (industrie, technologie, onderzoek en energie), ECON (Economische en monetaire zaken) en TRAN (transport te land, ter zee en in de lucht).

Sinds 2 mei 2016 is De Backer lid van de federale regering als Staatssecretaris voor de strijd tegen Sociale fraude, Privacy en Noordzee.

Als liberaal gelooft Philippe dat het zijn plicht is om verantwoordelijkheid in de maatschappij op te nemen.  Hij wil zich actief inzetten voor de samenleving en de mensen die er wonen. Hij gelooft sterk in de individuele vrijheid, zelfontplooiing, vrije markten en gelijke uitgangspunten kansen voor iedereen.

Presentatie(s) gegeven door Philippe De Backer